Gods Glory Logo het Kruis

Dag van Eenheid 2016 GROTE MARKT ALMERE

Het is alweer de 6e keer dat het openluchtevenement Dag van de Eenheid georganiseerd mag worden. Op 20 augustus 2016 van 14.00 tot 20.00 uur. De Dag van de Eenheid is geïnspireerd door Johannes 15 over de liefde en Johannes 17, de eenheid waar Jezus zelf voor gebeden heeft. Op de Dag van de Eenheid komen kerken gezellig samen.

Wie organiseert de DvdE?

Stichting Gods Glory. Deze stichting organiseert activiteiten die Gods Glorie laten zien. De stichting staat open voor samenwerking met anderen en participeert ook graag in bestaande initiatieven.
De stichting bestaat uit:
• voorzitter, Florine Biekman (f.biekman@gmail.com/06-383 450 26)
• secretaris, Geraldine Johnson
• penningmeester, Rudy Oosterling

Wat is het doel van de DvdE?

Met dit evenement willen we:
• God verhogen en eer geven met zoveel mogelijk culturen en denominaties (religieuze entiteiten).
• Eenheid ervaren samen met Christenen en belangstellenden.

Waar vindt de DvdE plaats?

De Dag van de Eenheid wordt sinds 2011 georganiseerd op Grote markt in Almere. De stichting organiseert dit ‘feest van de Heer’ samen met kerken uit Almere en omstreken. De Maranathakerk in Amsterdam is vanaf het prille begin betrokken. Meer kerken uit bijvoorbeeld Almere, Amsterdam en Lelystad zijn van harte welkom om zich bij ons te voegen.

Wie is de doelgroep?

• Enthousiaste Christenen in Almere, Amsterdam en Lelystad die mee willen organiseren.
• Iedereen die in Christus gelooft of gewoon nieuwsgierig is naar God of de DvdE.

Hoe wordt God verhoogd?

Door middel van zang, muziek en andere uitingen die kenmerkend zijn voor de verschillende culturen en denominaties. Vanaf 18.00 tot 20.00 uur is het programma voor en door jongeren.
Er zijn ook kramen waar o.a. eten kan worden gekocht, informatie kan worden verkregen over het Christelijk geloof en andere interessante informatie. Er zijn stoelen,(sta) tafels en voor kinderen springkussens, popcorn en suikerspin. Geheel gratis.

Wie neemt er deel?

Er doen gemiddeld vijftien kerken mee aan dit feest voor onze Heer: Gereformeerd, Volle Evangelie en Pinkstergemeenten, Evangelische Broeder Gemeente.
De Rooms Katholieke kerk en de PKN hebben in 2015 voor het eerst deelgenomen.

Hoe kunt u deze dag mede mogelijk maken?

Ook hebben we symbolische stenen om sponsors te werven.

De DvdE wordt gefinancierd door:

• De opbrengst van kraamverhuur. In totaal zijn er 30 kramen.
Wij moedigen kerken maar ook particulieren die geheel kunnen staan achter het Christelijk geloof aan om een kraam te huren voor € 100. Deze kraam kan worden gebruikt om het kerkenwerk te laten zien, een product te promoten en voor verkoop van kleine waren.
Een kraam om maaltijden te verkopen kost € 150.
• U kunt de DvdE zelf financieel steunen.
• U kunt ansichtkaarten verkrijgen bij de stichting en deze verkopen binnen uw netwerk. Deze kaarten kosten €4,- voor een setje van 4 en zijn te zien op de website. Het ontwerp is van Marianne Poortvliet, lid van de PKN. Door het versturen van deze kaarten ontstaat vast iets moois.
• Uw kerk kan een bijdrage geven, naar draagkracht, uit eigen middelen, uit de kas of via een collecte.

De gemiddelde begroting voor dit evenement is € 12.000. De financiële verantwoording van de afgelopen jaren is op verzoek beschikbaar en de begroting voor dit jaar is binnenkort te zien op de website.

Wij hopen u te mogen begroeten op GROTE MARKT