Wijkevangelisatie

Wijkevangelisatie

Met de Wijkevangelisatie willen we alle huishoudens in Almere waar het is toegestaan voorzien van het Evangelie op papier. De Boodschap van de geboorte, lijden en sterven, opstanding en hemelvaart van Jezus. De uitstorting van de Heilige Geest en dat we geloven dat Jezus terugkomt. De verspreiding van deze boodschap doen we uit de liefde die God voor mensen heeft (Johannes 3:16) Uit gehoorzaamheid aan Jezus (Matheus 28:19-20). Dit alles met liefde in ons hart voor de mensen.

Almere

  • 05:00 pm
  • Almere

Gods Glory

Organizer Text