Gods zegen

Laten we elkaar helpen

De Heer geeft ons een nieuw gebod dat we elkaar lief moeten hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad (Johannes 13:34-35). We bidden dat deze website ook deze goddelijke liefde naar u als bezoeker mag uitstralen.

U kunt via Paypal of Ideal betalen. Alvast bedankt voor uw donatie!

Scan de code om ons te helpen

Financiën worden alleen gebruikt om onkosten te vergoeden. Binnenkort zal hier ook een begroting worden geplaatst. Hieronder ziet u de huidige financiële situatie van de Stichting Gods Glory. De op de website aangeboden cursussen zijn overigens gratis

Saldo 31-12-2022

€   685,-

Ontvangen giften t/m mei 23

€   663,-

Uitgaven t/m mei 2023

€  -418,-

Saldo 31 mei 2023

€   930,-

De rekening van Stichting Gods Glory is:
Stichting Gods Glory
NL95 RABO 0137 2518 90

Gods Glory

De missie van de stichting Gods Glory is een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen kerken en organisaties en personen die initiatieven nemen om Gods glorie te laten zien. 

Contact

Stichting Gods Glory is gevestigd in Almere

Doe mee

Ontdek meer over Jezus en Gods liefde. Doe mee of geniet Bijbelonderwijs, een training of cursus. Ook leggen we graag de verbinding met kerken en christelijke organisaties.