Over Gods Glory

Gods Glory

Stichting God Glory is opgericht in 2011 door Florine Biekman. Het doel van God’s Glory is het organiseren van christelijke evenementen in Almere en daarbuiten, zo God het leidt. De stichting organiseert diverse lokale evenementen en activiteiten die Gods Glorie laten zien. De stichting staat open voor samenwerking met anderen en participeert ook graag in bestaande initiatieven die God verhogen.

Praat u over de Stichting Gods Glory dan praat je over Verbinding als bijdrage aan Eenheid binnen het Lichaam van Christus.

Wat wij geloven

  • We geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest (Matheus 3:16-17)
  • We geloven dat de Bijbel het geschreven Woord van God is (2 Timotheüs 3:16-17).
  • We geloven dat we, door het streven naar Eenheid, een goed getuigenis afgeven aan degenen die Christus nog niet als hun Heer hebben aangenomen (Johannes 17: 20-23).
  • We geloven dat we niet moeten arbeiden voor onze eigen eer en glorie, maar voor de eer van God (Colossenzen 3:17).
  • We geloven dat we door samenwerking ver kunnen komen en dat dit God blij maakt (Filippenzen 2:1-5).

Onze opdracht

We geloven in de opdracht die Jezus ons heeft gegeven in Matheus 28:19-20. Daarom organiseert stichting Gods Glory verschillende activiteiten. 

  • We organiseren evenementen en activiteiten die Gods glorie laten zien of participeren hierin.
  • We willen kerken ondersteunen om in verbinding met andere kerken te komen.
  • We zijn dienstbaar aan het lichaam van Christus, we hebben geen muren van denominaties of culturen.
  • We moedigen personen aan om dienstbaar te zijn aan het lichaam van Christus, onder leiding van de Heilige Geest.

Organisatie

Stichting God Glory is opgericht in 2011. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen Florine Biekman (Voorzitter), Geraldine Beeldsnijder-Johnson (Secretaris) en Jelte Hoving (Penningmeester). Alle drie zijn belijdend Christen met een hart om God en het lichaam van Christus te dienen. Verder hebben we nog lieve mensen die dienstbaar zijn aan de stichting Gods Glory en bidden mensen vanuit verschillende gebedsteams voor Gods Glory.

Wijkevangelisatie Kick Off

Hebt u een vraag over Gods Glory? Wilt u als kerk verbinden? Of wilt u zich als vrijwilliger aanmelden?

Neem gerust contact met Gods Glory op

Gods Glory

De missie van de stichting Gods Glory is een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen kerken en organisaties en personen die initiatieven nemen om Gods glorie te laten zien. 

Contact

Stichting Gods Glory is gevestigd in Almere

Doe mee

Ontdek meer over Jezus en Gods liefde. Doe mee of geniet Bijbelonderwijs, een training of cursus. Ook leggen we graag de verbinding met kerken en christelijke organisaties.